top of page
Kotwica 1

Rada Zarządzająca

Rada Zarządzająca, zarządza Ruchem we wszystkich dziedzinach, m.in. wyznacza zespoły zadaniowe do realizacji projektów międzynarodowych, wyraża zgodę na utworzenie nowych prowincji, zatwierdza i publikuje wszystkie dokumenty, zwołuje i organizuje Zgromadzenie Ogólne. Radą kieruje Prezydent nadzorując również pracę zespołu Koordynującego poprzez organizację wspólnych spotkań dwa razy do roku.

bottom of page