top of page
Kotwica 1
month-3-vignette-fish.jpg

Polska Północna

 

Pierwsze wspólnoty WiŚ na terenie obecnej Prowincji Polska Północna powstały 1983 r. w Szczecinie. Przedstawiciele tych wspólnot byli obecni na ogólnopolskiej pielgrzymce wspólnot na Jasnej Górze i na rekolekcjach wygłoszonych przez J.Vanier

w Częstochowie. W całej Polsce istniało wówczas 20 wspólnot usytuowanych w 3 regionach. Wspólnoty szczecińskie wchodziły

w skład Regionu Zachodniego, do którego należały już wspólnoty

z Gorzowa Wielkopolskiego, Poznania, Wrocławia i Zielonej Góry. Odpowiedzialnym za ten region był Wacław Baehr.

W latach 1985-86 roku powstały dwie wspólnoty w Bydgoszczy,

a w 1987 r. pojawiły się dwie kolejne wspólnoty, jedna

w Kartuzach a druga w Płocku.

 

Te cztery wspólnoty włączono do Regionu Centralno- Wschodniego, za który był odpowiedzialny Marian Jaroszewski. Ale totrwało krótko, bo zaledwie 1 rok.

W roku 1988, gdy liczba wspólnot w całej Polsce osiągnęła setkę, Rada Krajowa podjęła decyzję o utworzeniu nowych regionów,

w tym Regionu Północnego, do którego przypisano wspólnoty

z Bydgoszczy, Kartuz, Płocka i Tczewa. Odpowiedzialnymi za ten region zostali Ewa i Andrzej Rozkrut (1988-1991) , którzy zatroszczyli się o należytą formację dla odpowiedzialnych wszystkich podległych im wspólnot.

W 1991 r. liczba wspólnot w Polsce wynosiła już 130. Rada Krajowa dokonała wówczas podziału Polski na trzy prowincje tj: Polskę Wschodnią, Polskę Południową i Polskę Północno- Zachodnią w skład tej ostatniej prowincji weszły regiony: Północny i Szczecin. Korespondentami Prowincji Polska Północno- Zachodnia zostali Ewa

i Andrzej Rozkrut.

Prowincja ta obejmowała 47 wspólnot skupionych w 4 regionach:

 1. Region Szczecin - Gorzów Wlkp., (11 wspólnot),

 2. Region Poznań - Września - Zielona Góra, (12 wspólnot),

 3. Region Wrocław - Opole, (8 wspólnot),

 4. Region Północny: Słupsk - Gdańsk - Kartuzy - Bydgoszcz- Kutno- Płock, (16 wspólnot).

 

Rok później odbyło się pierwsze spotkanie Rady Prowincji Polska Północno- Zachodnia w Policach k/ Szczecina. Tam dokonano dalszego podziału prowincji na 7 regionów:

 1. Region Szczeciński, 6 wspólnot,

 2. Region Gorzowski, 6 wspólnot,

 3. Region Zielona Góra, 5 wspólnot,

 4. Region Poznań- Gniezno, 7 wspólnot,

 5. Region Dolnośląski, 8 wspólnot,

 6. Region Północny, 9 wspólnot,

 7. Region Płock- Kutno- Bydgoszcz, 7 wspólnot.

 

Ewa i Andrzej Rozkrutowie ze Szczecina byli odpowiedzialnymi za tę prowincję przez dwie kadencje, od roku 1992-1998.

W 1996r. dokonano kolejnego podziału Regionu Płock - Kutno - Bydgoszcz na dwa regiony: Bydgoski ( 7 wspólnot) i Płocki

(5 wspólnot).

​​

Nazwa PROWINCJA POLSKA PÓŁNOCNA zaczęła funkcjonować w strukturach ruchu ,,Wiara i Światło" od momentu podziału Prowincji Polska Północno- Zachodnia na Polskę Północną

i Polskę Zachodnią tj. od dnia 07.03.98 r.

Nowa prowincja liczyła wówczas 26 wspólnot i obejmowała swym zasięgiem 4 regiony:

 1. Region Szczeciński,

 2. Region Bydgoski,

 3. Region Północny (w III. 1999r. zmieniono nazwę na Region Pomorski,

 4. Region Płocki (w I.2003 r. zmieniono nazwę na Region Mazowiecki).

 

Pierwszymi odpowiedzialnymi zostali Ewa i Mirek Żuk ze Szczecina (1998-2001). Za ich kadencji zostały zorganizowane

w Szczecinie ogólnopolskie rekolekcje wygłoszone przez Jeana Vanier dla ,,Wiary i Światła" oraz "Arki". Uczestniczyło w nich ok. 450 osób.

W kwietniu 2001 odbyła się IV Międzynarodowa Pielgrzymka "Wiary

i Światła" do Lourdes. Z Polski przybyło 670 osób w tym ok.100 osób z Polski Północnej.

W 2001r w Bąblinie k/ Obornik Wielkopolskich miały miejsce kolejne wybory odpowiedzialnego za prowincję Polska Północna. Odpowiedzialną została Maryla Młyńska ze wspólnoty ,,Płomyki"

z Kartuz . Jej kadencja została powtórzona na kolejne lata 2004-2008.

Dnia 6..IV.2002 r. Rada Prowincji wybrała kapelana, w osobie ks. Adama Kałduńskiego ze wspólnoty ,,Płomyki" z Kartuz. Następnym kapelanem naszej prowincji został ks. Andrzej Nowak ze wspólnoty

,,Iskierki" w Gdyni.

Ostatnia zmiana w strukturach naszej prowincji miała miejsce we IX.2006 r, kiedy to Rada Prowincji wspólnie z Radą Strefy Polska podjęła decyzję o włączeniu dwóch wspólnot, ,,Serce - Sercu "

z Płocka i ,,Nazaret" z Kutna ( tworzących Region Mazowiecki) do Regionu Warszawa w Prowincji Polska Centralno - Wschodnia. Tym samym przestał istnieć Region Mazowiecki i nasza prowincja zmniejszyła się o 2 wspólnoty.


Obecnie Prowincję Polska Północna tworzy 16 uznanych wspólnot.

Radosne Serca 

Gdańsk - Zaspa

luty - Radosne Serca z Gdańska - Zaspa_edited.jpg

Oliwki

Gdańsk - Przymorze

luty - Oliwki z Gdańska.jpg

Iskierki

Gdynia - Obłuże

252746047_4833525900011275_8379247381432805260_n.png

Radość Życia

Władysławowo

252746047_4833525900011275_8379247381432805260_n.png

Prowincja Polska Północna pojawiła się

w strukturach ruchu Wiara i Światło w 1998 r. Jednakże historia naszej prowincji zaczęła się już od 1983 r., w chwili powstawania wspólnot tworzących obecnie naszą prowincję.W ciągu minionych 25 lat wielokrotnie zmieniano granice oraz nazwy regionów i prowincji aby usprawnić kontakty między wspólnotami

i z koordynatorami w ruchu W i Ś.

bottom of page