top of page
Kotwica 1

Międzynarodowy Zespół Koordynujący

Międzynarodowy Zespół Koordynujący prowadzony jest przez koordynatora międzynarodowego. Do jego zadań należą:

- wsłuchanie się w potrzeby różnych prowincji, jak również odpowiada na ich oczekiwania;

- zachęcanie do wymiany doświadczeń między prowincjami;

- pomaganie w rozpoznaniu liderów ruchu, oraz ich wyboru w duchu Wiary i Światła, dzięki czemu otrzymują oni odpowiednią formację pozwalającą na zapewnienie wsparcia i towarzyszenie w wypełnianiu ich misji;

- pozostawanie w kontakcie z przedstawicielami różnych Kościołów w celu informowania ich o działalności Wiary i Światła; - odpowiada z program spotkania międzynarodowego. Sporządza wnioski, które są przedstawiane Radzie Zarządzającej przez koordynatora międzynarodowego.

20170312_152902.jpg

Skład Zespołu Koordynującego

W skład zespołu wchodzą: Koordynator międzynarodowy, zastępca koordynatora międzynarodowego, kapelan międzynarodowy i wicekoordynatorzy międzynarodowi. Główna rola Wicekoordynatorów Międzynarodowych jest towarzyszenie, zachęcenie i wspieranie Koordynatorów Prowincji w ich odpowiedzialności. Zachęcają do solidarności i tworzenia więzi pomiędzy prowincjami. Są odpowiedzialni za prowadzenie formacji w swoich prowincjach.

bottom of page