top of page
Kotwica 1
34156934_2096020060644019_7975666123058184192_n_edited.jpg

Nowa wspólnota

Czas formacji, to pierwszy etap nowej grupy na drodze do wspólnoty "Wiara i Światło". Na samym początku tego okresu, grupa przyjmuje wizytę osoby odpowiedzialnej za region "Wiary i Światła" lub osoby oddelegowanej, w celu towarzyszenia grupie.

Osoba towarzysząca nowej wspólnocie rozważy wspólnie z grupą, czy zachodzą warunki umożliwiające udane zapoczątkowanie wspólnoty, czyli do wejścia w okres wstępny, czas formacji. W okresie tym grupa poznaje bliżej ruch "Wiara i Światło", jego ducha, cele, organizację i sposoby funkcjonowania.

W odpowiednim momencie, osoba towarzysząca nowej wspólnocie podejmie decyzję

o rozpoczęciu przez wspólnotę okresu próbnego i wyznaczy jej odpowiedzialnego, nazywanego korespondentem. Jego mandat trwał będzie rok, z możliwością odnowienia. Koordynator/osoba, która towarzyszy wspólnocie podtrzymuje z nią stałą więź i doradza jej przez regularne kontakty (listy, telefony, wizyty, udział w spotkaniach ekipy koordynującej, spotkaniach wspólnoty...).

Czas probacji to etap, w którym nowa wspólnota podejmuje życie zgodne z Kartą i Konstytucją "Wiary i Światła", przyjmuje odpowiedzialności do jakich jest zobowiązana, przynależąc do ruchu. Dotyczy to również udziału finansowego.


O ile to możliwe, wspólnota w okresie próbnym zostanie wspólnotą siostrzaną wspólnoty dobrze zakorzenionej, która pomoże jej głębiej poznać Wiarę i Światło i żyć zgodnie z jej duchem.
Okres próbny powinien trwać minimum rok. Po tym czasie jeśli wspólnota osiągnie odpowiedni wzrost w kierunku "Wiary i Światła" może uzyskać status wspólnoty uznanej i zostać przyjęta do ruchu "Wiara i Światło".

Wspólnota, która została uznana i przyjęta do ruchu "Wiara i Światło" może nosić, oraz posługiwać się imieniem naszego ruchu, jako oznaką przynależności do rodziny międzynarodowej!

Istnieją trzy sposoby utworzenia wspólnoty:

8.jpg

Z pragnienia grupy osób słabo znających ruch "Wiara

i Światło". Jej członkowie zaczynają się spotykać, poznawać "Wiarę i Światło". Tak powstała wspólnota musi przejść dwa etapy wstępne: okres formacji i okres próbny, czyli probacji.

20161211_150711.jpg

W wyniku inicjatywy osoby (osób) dobrze znającej "Wiarę

i Światło". Taka osoba organizując wspólnotę prowadzi ją zgodnie z Kartą i Konstytucją, dlatego wspólnota wchodzi od razu w okres próbny.

Płomień.jpg

Poprzez podział już istniejącej wspólnoty "Wiary i Światła". Jeśli po podziale wspólnoty są dostatecznie silne i żyją rytmem "Wiary i Światła", wówczas zgodnie z Kartą i Konstytucją - można pominąć czas formacji

i czas próbny.

bottom of page