top of page
Kotwica 1

Dokumenty

DSCN9057.JPG

Konstytucja

  1. Celem tej Konstytucji jest ukazanie sposobu organizacji ruchu i określenie różnych poziomów odpowiedzialności.

  2. Konstytucja nie może być traktowana w oderwaniu od Karty Wiary i Światła, która ją poprzedza i określa jej ducha.

  3. Konstytucja jest zgodna ze Statutem Stowarzyszenia Międzynarodowego Wiary i Światła, który określa jego cele  i  ustawowe wymogi prawne dotyczące funkcjonowania ruchu.

Karta

Ruch Wiara i Światło zrodził się podczas pielgrzymki do Lourdes w 1971 roku. Pielgrzymka ta miała dopomóc osobom zranionym przez upośledzenie umysłowe w odnalezieniu ich prawdziwego miejsca w sercu Kościoła. Czyż Jezus nie umiłował ich w sposób szczególny, czyż nie mają oni prawa do odnalezienia tej samej miłości w Kościele? Ponieważ nie chcieliśmy, aby pielgrzymka okazała się „słomianym ogniem”, jednorazowym wydarzeniem.

0740.JPG
archive-handwriting-handwritten-51343-900x380.jpg

Kodeks Postępowania

Międzynarodowe Stowarzyszenie Wiara i Światło ustanowiło kodeks postępowania odnoszący się do ochrony najsłabszych osób w swoich społecznościach, w szczególności dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie

Finanse

Roczne składki wymagane od członków wspólnot mogą się znacznie różnić w zależności od prowincji. Roczna składka nigdy nie może być przeszkodą w uczestnictwie w życiu wspólnoty.

szkatuła.jpeg
bottom of page