top of page
Kotwica 1

Logo Wiary i Światła

Owego dnia, gdy zapadł wieczór, rzekł do nich: «Przeprawmy się na drugą stronę».  Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim.  A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała [wodą].  On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?» On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!» Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza.  Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!»  Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: «Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?» 

Mk, 4, 35-41

Marc Eberschweiler, nazywany też Meb, był osobą upośledzoną umysłowo, potrafił bardzo ładnie malować. To Meb namalował obrazek, którego kopia wykorzystywana byłą jako logo ruchu "Wiara i Światło".

To co namalował jest bardzo proste. Łódka z siedzącymi

w niej osobami. Meb namalował 12 osób. Nie widać Jezusa ale na pewno znajduje się w łodzi, śpi gdzieś na jej pokładzie. Na obrazku widzimy też słonce i chmury. Zapewne obrazek powstał w jakimś natchnieniu, przecież Meb nie umiał liczyć.

Jego idea jest następująca:

w łódce jesteśmy my
i wspólnie dokądś płyniemy
czasami morze jest wzburzone,
czasami panuje cisza,
czasami musimy wiosłować
a czasami wiatr wydyma żagle ...

Meb na pewno to wszystko rozumiał. Oto podpis towarzyszący jego rysunkowi: "O Panie, chmury rozpraszają się i pada na nas Twoje światło".

252746047_4833525900011275_8379247381432805260_n.png

Nowe logo jest wierne naszym wartościom i zgodne z nimi:

• możecie zobaczyć, że zasadnicze elementy pierwowzoru są zachowane, choć zostały uproszczone: łódź, postacie osób, chmury, słońce i wzburzone morze;

• okrągły kształt jest symbolem jedności, boskości

i harmonii;

• statyczna łódź stała się łódką, której kadłub przedstawia półkulę ziemską, aby ukazać wymiar międzynarodowy ruchu;

• nasza łódź płynie naprzód pomimo burzy i kieruje się

w stronę słońca, wyłaniając się z chmur; ruch łodzi jest ukazany poprzez żagle i niewielkie nachylenie;

• małe, kolorowe postacie oddają różnorodność i radość;

• dominuje kolor niebieski, podkreślający zróżnicowaną kolorystykę postaci i jasność słońca. Jest symbolem pokoju, braterstwa i solidarności.

Niezmiennie towarzyszy nam Jezus, który śpi w łodzi.

wiara_swiatlo_edited.jpg
bottom of page