top of page
Kotwica 1
158915920_4143819498975837_6019242390165516127_n_edited.png

Istota ruchu

Wspólnota "Wiara i Światło" to grupa 10-40 osób (upośledzone umysłowo dzieci, młodzież i dorośli ich rodzice i przyjaciele) spotykających się przynajmniej raz

w miesiącu na przyjacielskich spotkaniach, dzieleniu się, modlitwie i świętowaniu.

Pomiędzy tymi spotkaniami członkowie wspólnoty nawiązują osobiste więzi, bowiem "tam gdzie jest przyjaciel tam jest i droga".

Zwykle wspólnoty zakorzenione są w lokalnych parafiach i włączają się w życie swego kościoła. "Wiara i Światło" skupia Chrześcijan różnych wyznań odpowiadając na Jezusową modlitwę

"Ojcze uczyń aby wszyscy stanowili JEDNO".

Poza regularnymi zebraniami, wspólnoty pdejmują szereg rozmaitych działań zależnie od ich potrzeb, kreatywności członków i Bożej inspiracji. Organizują wakacyjne obozowiska, formacje, pielgrzymki - czas radości i ożywienia dla osób z umysłowym upośledzeniem, czas wytchnienia dla ich rodziców, etc.

Wspólnoty Wiara i Światło składają się w równych częściach z osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin i przyjaciół, zwłaszcza osób młodych. Członkowie społeczności spotykają się regularnie na spotkaniach przyjaźni, dzielenia się, modlitwy i świętowania.

 

Wiara i Światło liczy obecnie ponad 1350 wspólnot zorganizowanych w 53 prowincjach na pięciu kontynentach, w 86 krajach i 38 różnych językach. Dwie trzecie krajów, w których obecna jest Wiara i Światło, cierpi z powodu wielkich trudności ekonomicznych lub niestabilności politycznej. Członkowie wspólnot Wiary i Światła wywodzą się z różnych tradycji chrześcijańskich (katolickich, protestanckich, anglikańskich i ortodoksyjnych...) bez względu na wiek, kulturę czy dochody.

Międzynarodowa siedziba i sekretariat Faith and Light znajduje się we Francji i składa się tylko z trzech pracowników. Życie ruchu zależy od wielu bardzo aktywnych i hojnych wolontariuszy.

bottom of page